DAFTAR NAMA PESERTA SCREENING SELEKSI ANGGOTA UKM DINAMIKA

DAFTAR NAMA PESERTA
LOLOS IKUT SELEKSI UKM DINAMIKANO NAMA JURUSAN NIM
1 Rahmawati Yulianingsih  BKI
2 Mujahid Abdullah Azzam PBA 133 121 047
3 Ihsan Khairi  PBI
4 Irfan Yasiin PAI
5 Rifaldi  PBS
6 Ginarsih  AKS 132 221 146
7 Rahimen Sirai  KPI
8 Dian Puspitasari  AKS
9 Siti Munawaroh  BKI 
10 Siti Liya Kusnawati  BKI 
11 Desi Retno Sari BKI
12 Melinda Zieh Haranti PBI 133 221 267
13 Nurul Fathonah  PBA 133 121 042
14 Abdi Setiawan PBI
15 Ermawati Aksa PGRA 133 131 058
16 Lestari Setyowati  PAI  133 111 351
17 Yono Saputra  PAI
18 Ali Said A.N AS
19 Sr. Nurullita Zahra PAI 133 111 386
20 Nisa Musthafiatul H PAI 133 111 139
21 Disa Intan Sari PBI 133 221 293
22 Mardiyah Rahmawati  PAI  133 111 360
23 Fajar Maghfiroh PAI
24 Ummu Kharimah PBA 133 121 016
25 Rista Oktafilasari  PAI  133 111 294
26 Rendy Rachasif PBI
27 Muhamad Irfan Rifai FUD
28 Rista Alfitasari PBA 133 121 011
29 Siti Rofiana  MJS 132 211 117
30 Wisnu Aji Pamungkas  PAI 133 111 244
31 Syukron Adi P PBI 
32 Fatihatul Hasanah AKS
33 Diyah Nuraini Mahmudah PAI 133 111 083
34 Mashita Caesonia Mahargiani PBA
35 Risky Fatimah Utami PBS 132 231 078
36 Muti’ah  N.A PAI
37 Ichwan Fathoni  PBI 
38 Siti musthoriyah  PBI 133 221 180
39 Anisa Fadila K PBI
40 Yeni permatasari  AKS
41 Widya Winanda  PBI
42 Betty Sepyana Dewi MJS
43 Siti rohmiatun  SI 133 211 023
44 Pujo Sasongkho PAI
45 Achsari Taqwym I.T PAI
46 Desi Nur Hardiwati PAI
47 Martian Dwi Wahyuni  PBI 133 221 265
48 Dita Dewiyahya PBS
49 Yunita Rahmawati PAI
50 Rani Umi Cholikhah PAI
51 Maya Avrilia ernanda PBI 133 221 076
52 Desi Eka M.Y MJS
53 Melisa Pubi Andriana Sari BKI  131 221 010
54 Tanti Indahwati MU
55 Wulansari  AKS 132 22 11 40
56 Intan Tias Pi AKS
57 Rumini Yuliana  PBI 133 221 049
58 Susi Endriani  PBI  133 221 052
59 Inaka Mangesti  B.S BKI
60 Halimah Asyadiah PBI 133 221 015
61 Anni Fathonah BKI
62 Galih Yuliyati Syari'ah 132 231 045
63 Ika Nur Janah  Syari'ah 132 231 137
64 Ahsan nurrofiq Af
65 Eko rahmanto TH
66 Rosiana Asmarani PBI 133221033
67 Dela Gracia Madjid Af 131 121 014
68 Buya habibbulloh AF 131121016
69 Tri Handoko PBA 123121063
70 Hanifah Nuru Hasanah PAI 133111304
71 Thoha Ulil Albab AS 122121040
72 Reza Indriyani PAI 133111300
73 Diena lin ni'mah TH 121111010
74 Dewi Purwanti PBI 123221068
75 Leni Nurjanah AKS 132221060
76 Muhammad Anshori AS 122121024
77 Ahmad Mutohar MJS 122211009
78 Rofiq Mazhuri PBA 123121055
79 Yuliana wulan s PBI 133221028
80 Widodo Dedi L PBA 123121066
81 Nurul Khakim PBA 123121047
82 Abdul Rouf TH 111111001
83 Sugeng rahyoko PBI 133221236
84 irfah maktukhah  PBI 133221259
85 Anita Sulistya Rini PBI 133221022
86 Fadilatul ikromah PBI 133221020
87 M. Faiq In'am M PBA 123121038
88 M. Nasar Hidayat AS 122121026
89 Agustina Kurnia Sari BKI 131221028
90 Novita Ayu Nurrohmah PBS 132231020

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MAKNA PAKAIAN

Resensi Buku Dari Membela Tuhan, Ke Membela Manusia karya Dr. Aksin Wijaya

Rapat Kerja UKM Dinamika